Smart med bemanningsföretag

Inom svensk sjukvård anlitas bemanningsföretag i allt högre grad där inhyrd personal innebär fördelar för både arbetsgivare och anställda. Flexibel arbetskraft samtidigt som anställd vårdpersonal ges en större frihet.

I den här artikeln kan du läsa mer om hur det fungerar med inhyrd personal inom vården. På vilket sätt genererar det fördelar för samtliga parter?

Flexibilitet och kompetens

När nedskärningar inom vården blivit ett allt mer synligt fenomen i Sverige har personalrekrytering via bemanningsföretag blivit allt mer efterfrågat. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och socionomer – samtliga yrken går idag att anlita via bemanningsföretag. Att som vårdinstitution anlita en professionell aktör i samband med rekrytering är ett effektivt sätt för att säkerställa kompetent personal på kort tid. För mer detaljerad information om bemanningstjänster; läs mer här – möjligheterna är många och gynnsamma för både arbetsgivare och konsulter.

Fördelar med bemanning inom vården:

  • Flexibelt upplägg
  • Snabba lösningar
  • Kompetent personal
  • Mindre administration

Arbetsgivare kan med kort varsel hitta vårdpersonal som besitter rätt expertis till jobbet i fråga. Bemanningsföretaget strävar efter att erbjuda en service som är komplett och tillfredsställande för samtliga parter. Konsulter som ingår i en bemanningspool är ytterst flexibla och vana vid att inställa sig i olika vårdmiljöer. Något arbetsgivare inom vården också uppskattar stort och värdesätter likaväl som att konsulter värderar friheten som anställd via ett bemanningsföretag.

Inhyrd vårdpersonal

Fördelarna för den som arbetar som konsult inom vården är många, men det som kanske främst utmärker arbetsformen är friheten. Sjuksköterskor eller andra yrkesverksamma inom vården ges möjligheten att styra över den egna vardagen. Det gäller att vara flexibel och lättanpassad, men det är fullt möjligt att bestämma över arbetstider och detta nämns ofta bland fördelarna med att vara inhyrd. Sjuksköterskor som tidigare arbetat i en ansträngd vårdmiljö kan fokusera på patienten istället för administration.

De kan själva styra över arbetstider, slipper en massa administration och får fokusera på patienten. Även om den som arbetar via ett bemanningsföretag inte är lika förankrad på en arbetsplats som den direkt anställda sjuksköterskan är villkoren desamma. En säker och trygg arbetsplats är något alla som arbetar på en arbetsplats inom vården har rätt till – oavsett på vilket sätt du är anställd.