Jungs läror

Karl Gustav Jung är upphovsman till många av de begrepp som är centrala i psykologin än idag. Av särskilt stor betydelse för hans läror är begreppet individuation, som har att göra med hur en människa blir en individ, alltså på vilket sätt hon särskiljer sig från andra människor.

Enligt Jung skiljer en individ ut sig från den kollektiva psykologin genom en process med flera stadier. Dessa stadier döpte Jung till personan, egot, skuggan, anima/animus och slutligen jaget. Individens undermedvetna integrerar delar av de kollektiva undermedvetna genom fria associationer, drömmar och liknande icke-aktiv tankeverksamhet. På detta sätt sammansmälts olika delar, så att de formar en personlighet.

Inom det kollektiva undermedvetna ryms även arketyperna, ett annat begrepp som är av stor betydelse för att förstå Jung. Det lättaste sättet att förstå arketyperna är genom att sätta dem i motsatsförhållande till instinkterna. En instinkt är enligt Jung en omedveten fysisk impuls gentemot ett visst handlande. En arketyp är samma sak, men på det psykiska planet, och baseras på urgamla bilder. Exempel på sådana arketyper är hjälten och den visa gamlingen.

Komplex och synkronicitet

Freud är känd för begrepp som Oidipus- och Elektra-komplexet, men även Jung, som under en period var god vän med Freud, utvecklade teorier om komplex. Enligt Jung var ett komplex ett samverkande mönster av känslor, minnen och önskningar i det undermedvetna, med ett specifikt tema i centrum. Det som utlöser komplexet kan vara en traumatisk upplevelse, exempelvis en sjukdom eller en skada. En sådan upplevelse kan påverka en persons hela liv, även om hen övervinner själva traumat.

Eftersom Jung var intresserad av det undermedvetna talade han en hel del om synkronicitet, när två händelser sker oberoende av varandra, men det ändå tycks finnas ett samband mellan dem. Detta samband skapar en mening, som vanlig kausalitet inte kan ge. Ett exempel är den franske författaren Émile Deschamps, som vid tre tillfällen i sitt liv träffade på samme man när han åt eller ville äta plommonpudding.