Därför dricker vi

En viktig del av psykologi handlar om missbruk och beroendepersonligheter. Det handlar om behovet som en del känner när de måste ta en drink, spela eller ta droger. En stor del av psykologi handlar också om att behandla personer som dras till missbrukare. Det är inte helt ovanligt om man kommer från en familj där missbruk har varit en central del, självfallet förekommer det i andra avseenden också men just den onda cirkeln brukar börja med missbruk i uppväxten. Hur man hanterar just missbruk inom psykologi har olika linjer.

Missbruk är ofta en knepig fråga när det handlar om psykologi för det finns olika anledningar till varför man dricker, men beroendet är densamma och lockar fram samma känslor. För att hantera drickandet så är det viktigt att man är villig att söka hjälp och bli av med alkoholen, drogen eller spelandet. Man kan få hjälp med alkoholproblem av antingen ett behandlingshem som ofta sysslar med tolvstegsprogrammet eller så kan det vara djupgående psykoterapi som man väljer, nackdelen där är då att man måste dyka upp till sessionerna. På ett behandlingshem är man omringad av behandlingen och vården, därför ör det enklare att ta emot vården. Hur ett alkoholmissbruk ofta fungerar är genom belöningssystemet i hjärnan och därför är det så svårt att sluta dricka:

Det farliga är att alkohol ofta aktiverar hjärnans belöningssystem mer kraftfullt än de naturligt belönande beteendena. Detta kan vid stor alkoholkonsumtion leda till att hjärnan omprogrammeras till att föredra belöning av alkohol. Fullt utvecklat beroende innebär förlust av kontroll, den beroende kan inte motstå impulsen att ta drogen. Många delar av hjärnan har då hunnit bli påverkade, som områden som är viktiga för belöningsupplevelsen, emotionell bearbetning, riskvärdering, impulskontroll, minne och inlärning.(Läs mer här)