Att leva utan syn

Bebisen Piper föddes med ett synfel och fram till att hon var 10 månader hade hon inte sett553240-blind-woman-encounters-puddlesina föräldrar. När hennes mamma Jessica äntligen skulle få låta sitt barn testa ett par glasögon som skulle göra att hon såg, valde hon att filma händelsen. Det är en magisk film och det är svårt att att inte beröras av familjens stora ögonblick. Nu har filmen setts över 17 miljoner gånger. I en artikel från Metro här berättar mamman att de upptäckte att barnet hade problem när hon började krypa. Därefter hade de gjort en synundersökning som visade på att hon hade mycket dålig syn.

När man får höra om nyheter som dessa är det lätt att inse vilken vikt det är att ha alla sinnen, och kanske speciellt synen. Många är det som föds blinda men det finns även de som blir blinda senare i livet. Hur hanterar man en förlust av synen? Numera finns det ju även som inte ser men som sedan får hjälp att återfå synen – att hantera någonting sådant måste även det vara en upplevelse. Vissa kan säkert känna att livet förändras efter att man fått en bättre syn. Någonting som blivit allt vanligare med tiden är att testa ögonlaser. Du kan få en gratis konsultation på Lirema, för att se om det kan vara relevant för dig. I en artikeln har man skrivit om hur vissa patienter får tillbaka synen, och får ett helt annat liv efteråt. Även detta är  otroligt fascinerande och häftiga historier.

Det är svårt för de som är synskadade att fungera i samhället. Många är det som inte inser vilka problem det kan innebära för en individ att inte kunna se, vilket gör att de lätt kan hamna utanför. Just i den här artikeln har man skrivit om hur sporter borde kunna anpassas mer för synskadade, och i artikeln skriver man om projektet “blind can climb” som, precis som det låter, är en klättergrupp för blinda.