Att leva utan hörsel

Att leva utan hörsel är inte något de flesta vill, men tyvärr något som en del svenskar gör i dag. Anledningen till försämrad hörsel eller nästan ingen hörsel alls kan vara olika beroende på vem. Men med olika hjälpmedel kan livet förbättras och förutsättningarna ändras. NU går det till exempel att få implantat som ger hörseln tillbaka.

 

Att ha dålig hörsel kan få människor att inte hinna med i samma utvecklingstakt som de som har vanlig, god hörsel. Särskilt är det så om man föds med sämre hörsel. Och får man dålig hörsel som äldre kan det innebära att man blir mer sluten, blir deprimerad och till och med får demens fortare än andra. Det är med andra ord ett väldigt viktigt sinne för ens livskvalitet. Med hörimplantat från https://www.hearpeers.se/ kan en person med dålig hörsel men fungerande hörselnerv få tillbaka delar av sin hörsel, från att nästan inte höra alls till att kunna delta i konversationer igen, höra telefonen när den ringer och vara säkrare ute i trafiken.

 

Många lider av hörselskada i Sverige

 

I en artikel i den lokala Skaratidningen SLA.se går det att läsa om hur Hörselskadades riksförbund nu räknar på att hela 1,5 miljoner svenskar lider av en hörselskada. Därför har man bestämt sig för att dra igång en riksomfattande upplysningskampanj under vilken man bland annat kan testa sin hörsel. Enligt riksförbundet har alltså cirka 15 procent av befolkningen någon för av nedsättning på sin hörsel, och den gruppen finns mestadels bland de som är yrkesverksamma.

 

Ugglor har bra hörsel

 

Hade människor haft likadana öron som tornugglor så hade vi haft exceptionellt bra hörsel, enligt en artikel i Sveriges Radio. För tornugglors öron åldras nämligen inte och deras hörsel drabbas inte av sämre hörsel vid ålderdom. Man tror att det beror på att de kan återskapa hårceller i innerörat på ett sätt människor inte kan.