Arvet efter Jung

Precis som Sigmund Freud hade fick Karl Gustav Jung ett inflytande som sträckte sig långt utanför psykologins och psykiatrins värld. Konstnärer som Peter Birkhäuser och Jackson Pollock inspirerades i sin konst av Jungs idéer. Detta var kanske inte särskilt konstigt, eftersom båda hade gått i terapi hos psykologer som influerats av Jung. Birkhäuser kom även att brevväxla med Jung.

Religion och konst

På psykologins område påtalade Jung religionens roll för utvecklandet av en individuell personlighet, och han studerade inte bara västerländsk utan även österländska religioner. Detta har gjort att han har fått stor betydelse för bland annat new age-rörelsen. Av vissa betraktas Jung som en flummig mystiker, fastän han hela tiden strävade efter att följa den vetenskapliga metoden.

Jung kom att lämna betydande bidrag till vad som brukar kallas religionspsykologi, alltså den del av psykologin som studerar religionens betydelse utifrån ett psykologiskt perspektiv. Guds eventuella existens var ointressant för psykologer, enligt agnostikern Jung. Däremot var många av de troper och arketyper som dyker upp i religionerna högeligen intressanta, eftersom de bidrar till att forma det kollektiva undermedvetna.

En annan av Jungs idéer är att konst kan hjälpa mot själslig smärta, inte minst eftersom en individ kan uttrycka sitt undermedvetna genom konsten. Jung själv använde ofta estetiskt skapande på detta sätt i sitt eget liv.

Anonyma alkoholister

Kanske allra mest betydelsefullt, av allt som Jung åstadkom, kan dock vara något som han åstadkom indirekt. Det sägs ofta att Jung är den andlige fadern till Anonyma alkoholister. Kedjan från Jung till denna organisation är dock inte helt lätt att reda ut.

Jung ansåg att andligheten kunde hjälpa vissa individer som led av alkoholism att bli nyktra. Detta råd gav han till sin patient Rowland Hazard III, som tog med den till sitt hemland USA. Där gick han med i en frikyrka, till vilken han värvade andra alkoholister som ville bli nyktra. En av dessa hette Ebby Thacher, och var vän till Bill Wilson. Thacher berättade för Wilson om Hazard och Jung, och Wilson kom senare att grunda Anonyma alkoholister och skriva det första 12-stegsprogrammet.